Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att öka årets laxkvot genom att överföra outnyttjad laxkvot från 2023 till årets fiske. Laxkvoten utökas därmed från 15 116 laxar, vilket var det antal EU:s ministerråd beslutade om, till 17 411 laxar.

Beslutet är enligt Sportfiskarna högst tveksamt då fjolårets uppgång i älvarna var mycket svag vilket ledde till att yrkesfisket inte kunde fiska upp sin kvot. Överföringen av fjolårets outnyttjade fångstkvot till året efter görs med hjälp av så kallade mellanårsflexibilitet. Sportfiskarna är starkt emot att detta används varje år, i princip rutinmässigt, för lax och har kritiserat detta skarpt i ett flertal remisser.

-Det här är en tveksam metod som ligger precis på gränsen till vad EU:s regler tillåter. Att endast 70 % av förra årets kvot fångades, trots att fisket tilläts under en rekordlång period, visar att laxbestånden är på stark nedgång och HaV bör därmed agera med mycket stor försiktighet, påpekar Sportfiskarnas laxexpert Glenn Douglas.

https://www.sportfiskarna.se/Om-oss/Aktuellt/ArticleID/15086/Allt-svagare-laxbest%C3%A5nd-d%C3%A5-ut%C3%B6kar-HaV-%C3%A5rets-laxkvot