Daniel Holmqvist, Ume-Vindelälvens Fiskeråd beskriver Stornorrfors historia och dess påverkan på uppvandrande fisk
(Foto Greger Jonsson)
20220427Anteck1ArsmoteVRO10Grano