test

Nyheter

Svenskt Vatten: Tio miljarder kronor saknas till VA-systemen

Det skulle behövas satsas över tio miljarder kronor mer per år på att rusta upp landets kommunala vatten- och avloppsanläggningar. Det menar...

Ytterligare fyra samebyar stämmer staten

Beskedet om stämningarna kom i en debattartikel idag på DN Debatt undertecknad av företrädare för samebyarna Sirges, Unna Tjerusj, Baste och Ran samt Svenska...

Stora våtmarksområden återställs i Västerbotten

Länsstyrelsen restaurerar våtmarker i naturreservat och andra skyddade områden. I år jobbar vi i ett 10-tal områden där över en mil diken...

Gäddkrisen i Östersjön: Gäddan är för Östersjön, vad lejonen är för Afrikas savanner.

Krisen för gäddan i Östersjön fortsätter, men Kenneth Karlssons insatser för att rädda kvar beståndet har fått uppmärksamhet. Nu vill forskare från...

Efter 40 år: ny forskning om vattenkraftens påverkan på reglerade sjöar

De flesta större sjöar i Norrlands inland är reglerade sjöar eller kraftverksmagasin. De är avgörande för Sveriges elproduktion, men också kraftigt påverkade...

Regeringen förlänger pausen av vattenkraftens omprövning till 1 juli 2025

Regeringen har nu beslutat om att förlänga pausen av omprövningen av vattenkraften till den 1 juli 2025. Den uppdaterade tidsplanen för nationella...

Havs- och vattenmyndigheten

Vattenråd i Västerbotten

Åby-, Byske- och Kågeälvens vattenråd (VRO 7)
https://abybyskekagevro.wordpress.com/

Skellefteälvens vattenråd (VRO 8): 
https://skelleftealvenvro.wordpress.com/

Mellanbygdens Vattenråd (VRO 9)
https://mellanbygdensvattenrad.org/

Södra Bottenvikens Kustvattenråd (VRO 13)
https://vro13.org/