Nyheter

Seminarium den 12 oktober; Lycksele, Hotell Lappland – Den Nationella Prövningsplanen för Vattenkraft.

Arbetet att förse Sveriges vattenkraftverk med moderna miljövillkor har börjat och med det ett helt nytt kapitel i vattenkraftens 140-åriga historia, där...

Antalet havsöringar minskar – nu utökas fisketillsynen i Västerbotten

Antalet havsöringar minskar vid kusten i Västerbotten. Nu påbörjar Länsstyrelsen tillsyn av fisket längs kusten. – Vi gör det...

1800 små vattenkraftverk ska få sina villkor omprövade

SVT Småland 10 maj 2022Under en 20-års period ska cirka 1 800 små vattenkraftverk i Sverige få sina villkor omprövade av mark- och...

Han fruktar att miljöanpassningen av vattenkraftverk blir en flopp

SVT 13 JULI 2021 De regler som gäller för varje svenskt vattenkraftverk ska omförhandlas enligt...

Vattenmyndigheten: ”Vi tar inte hänsyn till enskildas kostnader”

SVT 10 MAJ 2022 Att genomföra miljöprövningarna vid Sveriges alla 2 000 vattenkraftverk menar myndigheterna är viktigt för att nå...

Naturvårdsverket och HaV i uppdrag att se över skarvförvaltningen

Regeringen har idag gett Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för storskarv. Myndigheterna ska även sammanställa...

Havs- och vattenmyndigheten

Vattenråd i Västerbotten

Åby-, Byske- och Kågeälvens vattenråd (VRO 7)
https://abybyskekagevro.wordpress.com/

Skellefteälvens vattenråd (VRO 8): 
https://skelleftealvenvro.wordpress.com/

Mellanbygdens Vattenråd (VRO 9)
https://mellanbygdensvattenrad.org/

Södra Bottenvikens Kustvattenråd (VRO 13)
https://vro13.org/