Nyheter

Naturvårdsverket och HaV i uppdrag att se över skarvförvaltningen

Regeringen har idag gett Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för storskarv. Myndigheterna ska även sammanställa...

Nya regler för laxfiske i Östersjön på remiss Foto Greger Jonsson Nu skickar HaV...

Vattenkraftens miljöprövning in i ny fas

Vad har Rickleån i Västerbotten och skånska Rönne å gemensamt? Jo, båda vattendragen hyser kraftverk som producerar el. De ingår i de...

Salt från vägar kan skada sjöar även vid låga halter

Vägar saltas för att skapa framkomlighet i trafiken, men livet i sjöar kan påverkas även när salthalterna håller sig under gränsvärdena. Det...

Planering inför nästa sexårscykel

Åtgärdsprogrammet prövas av regeringen, men under tiden arbetar Vattenmyndigheterna vidare med utvärdering och planering. Även om allting har blivit fördröjt så finns...

Utvärdering visar på sociala och ekonomiska nyttor med vattenvårdande projekt

Åtgärder för bättre vattenmiljö kan även ge positiva effekter inom en rad andra områden, som sysselsättning, rekreation och hälsa. Det visar en...

Havs- och vattenmyndigheten

Vattenråd i Västerbotten

Åby-, Byske- och Kågeälvens vattenråd (VRO 7)
https://abybyskekagevro.wordpress.com/

Skellefteälvens vattenråd (VRO 8): 
https://skelleftealvenvro.wordpress.com/

Mellanbygdens Vattenråd (VRO 9)
https://mellanbygdensvattenrad.org/

Södra Bottenvikens Kustvattenråd (VRO 13)
https://vro13.org/