Minnesanteckning-Vattenråd-Nätverk-årsmöte-2009-11-24-