Föreläsning – Sammanslagning av fiskvårdsområdesföreningar

Nedanstående länk utgör minnesanteckningar till VRO 11: as årsmöte