”Riksdagens civilutskott föreslår nu för regeringen att tidplanen för omprövning av vattenkraft förskjuts. Vidare att regeringen säkerställer att alla nödvändiga åtgärder för att minimera omprövningarnas negativa inverkan på vattenkraftens elproduktion vidtas och att undantag som EU-rätten medger används fullt ut. Energiföretagen Sverige är enig om att det behövs en paus och ett omtag, framför allt för att åtgärda brister i myndigheternas föreskrifter och vägledning”.

Läs hela artikeln på nedanstående länk

https://www.energiforetagen.se/pressrum/nyheter/2022/mars/valkommet-att-pausa-omprovningen-av-vattenkraften/