Umeälven, Foto Greger Jonsson

Ni som lever med och intill Umeälven. Ni vet väl om att det nu finns en förening som arbetar aktivt med vattenmiljö och miljöåtgärder i älv och sidovatten? Den föreningen ser gärna fler medlemmar för att kunna få mer muskler i miljöarbetet.

Under 2016 bildades den ideella föreningen Samverkan i Umeälven. Syftet med föreningens bildande var att utföra naturvårdsåtgärder i huvudfåra och i biflöden.

Föreningen drivs i samverkan med kommuner,  fiskevårdsområden, myndigheter, Naturskyddsföreningen, Umeå Universitet, Vattenråd 10, kraftbolag och övriga lokala intressen.

Föreningen arbetar aktivt med att förbättra ekosystemet, bl a i form av restaureringsåtgärder i biflöden. I Umeälven finns många biflöden varav de flesta är helt oreglerade. Många av dessa biflöden har behov av restaureringsåtgärder.

För mer info om föreningen och medlemsskap
https://umealven.se/samverkan-umealven-forening/