Tina Hedlund, miljöansvarig vid VRF, informerar gruppen vid Långviken, Rusele. Foto: Greger Jonsson

Den 22/9 genomfördes en exkursion med ca 30 deltagare i samarbete mellan VRO 10, Föreningen Samverkan Umeälven och 3-magasinsgruppen. En förnämlig utelunch serverades av Blåvikens FVO vid Långviken där de visade upp resultatet av genomförda LONA-projekt och föreningens fiskesatsningar. Därefter fortsatte gruppen till Juktån för att kika på de restaureringar som gjorts under 2020. En trevlig dag för alla inblandade.