Torgny Forsgren och Ove Segerljing vid Leduåns omlöp

Den 23 september genomfördes en exkursion till Leduån. Trots en av höstens absolut värsta dagar -vad vädret beträffade- så fick vi bra information av Ove Segeljung om projektets åtgärder 2021 samt planer för framtiden. Vid slutet av dagen besöktes den nedströms liggande dammen vid Olofsfors där lax och havssöring hoppade för att försöka ta sig vidare i systemet. Förhoppningsvis blir dammproblematiken löst inom de närmsta åren så att Leduån åter nås av havsvandrande fisk. Här finns det en stor potential för framtiden.