Slutversion-181204-Förstudie-Strandpromenaden_i_Lycksele