Under 2020/21 har Lycksele kommun beviljats LOVA-medel för att genomföra en förstudie gällande en ev. återställning av Lycksbäcken efter flottningsepoken. Skogsmuseet i Lycksele har anlitats för att göra en kulturinventering på dammar och flottningsrester i Lycksbäcken inför ett kommande samråd och ansökan. Rapporten finns att läsa i sin helhet på länken nedanför.