Minnesanteckningar-beslut-om-Ume-Vindelälvens-VRO-bildande-080529-