Minnesanteckningar-Vormbäckens-arbetsgrupp-2009-06-23-