Minnesanteckning-Vormbäcken-arbetsgrupp-möte-2008-06-17-