Minnesanteckning-Vormbäckens-arbgrp-möte-2008-12-09-