Vattenregleringsföretagens syn på NAP-processen, Tina Hedlund