Uppstart av nationella planen – Lärdomar på vägen
Joakim T. Wiberg/ Josef Henschel – Vattenkraftens Miljöfond