Preliminär-statusklassning-Ume-Vindelälvens-VRO-arbetsgrupp-080505-