Den 31/10 genomfördes ett seminarium med tonvikt på Gruvor och Vattenmiljö på Hotell Lappland i Lycksele. Anmälan görs till: greger.jonsson@lycksele.se
Kostnad: 500 kr (ideella föreningar/privatpersoner: Ingen kostnad)

10.00-10.30
Tillståndsprocessen- från prospektering till gruva
Stefan Tuoma, Bergsstaten

10.30-11.00 Adakgruvan – en del i SGU.s miljöarbete
Leif Bildström, SGU

11.00-11.30 Länsstyrelsen: Tillståndsprocess och tillsyn
Emma Johansson och Ylva Ågren,
Länsstyrelsen i Västerbottens Län

11.30-12.00 Miljöarbete och nya metoder för rening av lakvatten, Andreas Unee´, Boliden AB

13.00-13.50
Historiska bergsbruk och långsiktiga miljöförändringar, Rickard Bindler, prfessor, Umeå Universitet

13.50-14.30 Gruvans påverkan på vattenomsättning och vattenkvalitet, Olov Holmstrand, doktor i teknisk geologi, Svenska Naturskyddsföreningen

14.30-14.40 Fika (ca 10 min)

14.40-15.20
Nya metoder för utvinning av malm – med nya miljörisker
Dagbrott och sulfidhaltig malm
Olov Holmstrand, Svenska Naturskyddsföreningen

15.20-16.00
Presentation av rapport: Gruvbrytning i sulfidhaltig malm
Ylva Ågren, Länsstyrelsen i Västerbottens län