Inbjudan : Miljöåtgärder i utbyggda älvar
Hotell Lappland, Lycksele, ons. den 7 maj 2014
Vattenråd 10, i samarbete med Projekt GEP Umeälven, bjuder in till ett
seminarium med fokus på praktiska miljöåtgärder. Seminariet riktar sig
till Dig som är intresserad av miljöarbete i utbyggda älvar.

Kostnad
Organisationer/företag: 900 kr (inkl lunch/fika)
Ideella organisationer: 300 kr (inkl lunch/fika)
Anmälan -med faktureringsadress: greger.jonsson@lycksele.se

Program:
09.15 Fika och registrering
09.45 Öppning av seminariet

10.00-10.40 Umeälvsmodellen: Inventeringar och åtgärdersförslag i samverkan
Åsa M. Widen, Projektledare GEP Lycksele

10.40-11.20 Skydd och restaurering av strandvegetation i utbyggda älvar
Roland Jansson, lektor i ekologi, Umeå Universitet

11.20-12.00 Öring i reglerade älvar – erfarenheter och åtgärder
Ingemar Näslund, fiskbiolog, Länsstyrelsen i Jämtland

12.00-12.45 Lunch

12.45-13.45 Fiskvägars effektivitet och passageförluster vid kraftverk
Kjell Leonardsson, lektor vid SLU

13.45 – 14.30 Naturanpassade erosionsskydd i vattendrag
Per Danielsson, Nationell samordnare stranderosion, Statens Geotekniska Institut, SGI

14.30 – 14.45 Fika

14.45 – 15.30 Sårbarhetskartering med avseende på stranderosion
Per Danielsson, Nationell samordnare stranderosion, SIG

15.30 – 16.15 Ekologiska flöden och anpassad reglering
Birgitta Malm-Renöfält, Umeå Universitet

– Anmälan: Senast den 25/4 2014.

Maila fullständig faktureringsadress samt antal deltagare/namn till:
greger.jonsson@lycksele.se

– Avanmälan : Senast ons den 30/4 2014
Avanmälan som görs senare än detta (from den 1/3) kommer att faktureras till full kostnad.

– Boende: Hotell Lappland, tel 0950-370 00

– Kostkrav: Meddela ev. kostkrav i samband med anmälan.