Program
Inbjudan Reglerade vatten och vår miljö

Presentationer
KMV och GEP, vad gör vattenmyndigheten. I. Perä
Bedömning och utvärdering av ekologisk potential. R. Jansson
Kammarkollegiets roll. H. Malmberg & N. Leine
Vattenregleringsföretagets roll i vattenhushållning. K. Rönngren
Så fungerar ett vattenkraftverk. Sture Andersson
Prövning och tillsyn. T. Nilsson
Nytt från samverkansgrupp 3 regleringsmagasin