Under drygt tre år kommer kommunens miljö- och hälsoskyddsinspektörer arbeta för att säkerställa att Umeås små avlopp uppfyller dagens miljökrav på rening. Arbetet är omfattande och inspektörerna betar av alla områden i en särskild prioriteringsordning. Ekologisk status, belastningen från fosfor och risker för människors hälsa styr vilka platser man börjar med. 

https://www.mynewsdesk.com/se/umea/pressreleases/snart-faar-1-800-fastighetsaegare-ett-brev-om-sitt-avlopp-3300822