Daniel Holmqvist, Ume-Vindelälvens Fiskeråd. Föreläsning Stornorrfors och Vindelälven
2022StornorrforsForelasningArsmote-1