Restaureringsarbetren i Juktån och Likkotgrenen – ett av många miljöprojekt som VRF medverkar i. Foto: Greger Jonsson

Vattenregleringsföretagen (VRF), ringer det någon klocka ?? Kanske inte för de flesta av landets medborgare och sportfiskare, men det är en viktig aktör i många av landets utbyggda vattendrag. I Västerbotten har de bl a medfinansierat miljöåterställning av Juktån (sidovatten till Umeälven) under 2020-2021.

I samarbete med Umeå universitet och Föreningen Samverkan Umeälven drivs nu ett forskningsprojekt kring hur man kan få ut största möjliga miljönytta av minimivattenföringen i Juktån. I projektet ingår både en miljöanpassning av minivattenföringen men även omfattande biotopåtgärder i själva ån.

Allmänt om VRF

(VRF) är en paraplyorganisation för de fem företagen i Umeälven (UVF), Ångermanälven (ÅVF), Indalsälven (IVF), Ljungan (LVF) och Dalälven (DVF).

Huvudkontoret finns i Östersund och driftställen i Storuman, Strömsund, Östersund och Sveg. VRF driver också tre fiskodlingar. De finns i Långsele, Bonäshamn och Särna. Bland VRF:s ägare finns de flesta av Sveriges stora vattenkraftproducenter och även en del små. VRF svarar för ett 100-tal vattenkraftmagasin, motsvarande halva den svenska årsregleringskapaciteten.

I företagets arbetsuppgifter ingår bl.a. att samordna och sköta vattenhushållningen i älvarna, reglera skador orsakade av vattenregleringen, underhålla egna och på uppdrag delägares anläggningar samt i övrigt samordna frågor som berör vattenkraftverksamheten.

Dessutom ansvarar VRF för en rad olika skadeförebyggande åtgärder enligt vattendomar såsom t.ex. strandrensningar, erosionsskydd, vägar, renstängsel, spegeldammar och fiskutsättningar. Inom VRF finns spcialistkompetens inom områdena vattenbyggnad, hydrologi, limnologi och miljörätt.

https://www.vattenreglering.se/