SVT Småland 10 maj 2022
Under en 20-års period ska cirka 1 800 små vattenkraftverk i Sverige få sina villkor omprövade av mark- och miljödomstolarna så att de uppfyller kraven i EU:s vattendirektiv. Enligt vattenkraftsägarna innebär prövningarna hårda krav och ökade kostnader som hotar de kulturhistoriska små vattenkraftverkens existens.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/sma-vattenkraftverk-hotas-av-miljoprovningar