Seminarium den 12 oktober; Lycksele, Hotell Lappland – Den Nationella Prövningsplanen för Vattenkraft.

Arbetet att förse Sveriges vattenkraftverk med moderna miljövillkor har börjat och med det ett helt nytt kapitel i vattenkraftens 140-åriga historia, där...

Antalet havsöringar minskar – nu utökas fisketillsynen i Västerbotten

Antalet havsöringar minskar vid kusten i Västerbotten. Nu påbörjar Länsstyrelsen tillsyn av fisket längs kusten. – Vi gör det...

1800 små vattenkraftverk ska få sina villkor omprövade

SVT Småland 10 maj 2022Under en 20-års period ska cirka 1 800 små vattenkraftverk i Sverige få sina villkor omprövade av mark- och...

Han fruktar att miljöanpassningen av vattenkraftverk blir en flopp

SVT 13 JULI 2021 De regler som gäller för varje svenskt vattenkraftverk ska omförhandlas enligt...

Vattenmyndigheten: ”Vi tar inte hänsyn till enskildas kostnader”

SVT 10 MAJ 2022 Att genomföra miljöprövningarna vid Sveriges alla 2 000 vattenkraftverk menar myndigheterna är viktigt för att nå...

Naturvårdsverket och HaV i uppdrag att se över skarvförvaltningen

Regeringen har idag gett Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för storskarv. Myndigheterna ska även sammanställa...

Nya regler för laxfiske i Östersjön på remiss Foto Greger Jonsson Nu skickar HaV...

Vattenkraftens miljöprövning in i ny fas

Vad har Rickleån i Västerbotten och skånska Rönne å gemensamt? Jo, båda vattendragen hyser kraftverk som producerar el. De ingår i de...

Salt från vägar kan skada sjöar även vid låga halter

Vägar saltas för att skapa framkomlighet i trafiken, men livet i sjöar kan påverkas även när salthalterna håller sig under gränsvärdena. Det...

Planering inför nästa sexårscykel

Åtgärdsprogrammet prövas av regeringen, men under tiden arbetar Vattenmyndigheterna vidare med utvärdering och planering. Även om allting har blivit fördröjt så finns...