test

Svenskt Vatten: Tio miljarder kronor saknas till VA-systemen

Det skulle behövas satsas över tio miljarder kronor mer per år på att rusta upp landets kommunala vatten- och avloppsanläggningar. Det menar...

Ytterligare fyra samebyar stämmer staten

Beskedet om stämningarna kom i en debattartikel idag på DN Debatt undertecknad av företrädare för samebyarna Sirges, Unna Tjerusj, Baste och Ran samt Svenska...

Stora våtmarksområden återställs i Västerbotten

Länsstyrelsen restaurerar våtmarker i naturreservat och andra skyddade områden. I år jobbar vi i ett 10-tal områden där över en mil diken...

Gäddkrisen i Östersjön: Gäddan är för Östersjön, vad lejonen är för Afrikas savanner.

Krisen för gäddan i Östersjön fortsätter, men Kenneth Karlssons insatser för att rädda kvar beståndet har fått uppmärksamhet. Nu vill forskare från...

Efter 40 år: ny forskning om vattenkraftens påverkan på reglerade sjöar

De flesta större sjöar i Norrlands inland är reglerade sjöar eller kraftverksmagasin. De är avgörande för Sveriges elproduktion, men också kraftigt påverkade...

Regeringen förlänger pausen av vattenkraftens omprövning till 1 juli 2025

Regeringen har nu beslutat om att förlänga pausen av omprövningen av vattenkraften till den 1 juli 2025. Den uppdaterade tidsplanen för nationella...

Allt svagare laxbestånd – då utökar HaV årets laxkvot

Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att öka årets laxkvot genom att överföra outnyttjad laxkvot från 2023 till årets fiske. Laxkvoten utökas därmed...

Forskare på SLU kommenterar ICES råd för fisket i Östersjön

Den 31 maj publicerade det internationella havsforskningsrådet (ICES) sin vetenskapliga rådgivning för 2025 års fiskemöjligheter i Östersjön. Rådet rekommenderar ett fortsatt stopp...

Strömmen ger bild av omprövningar

Hur fortskrider arbetet med omprövningarna av vattenkraftverkens miljötillstånd? Det kan man se med hjälp av visualiseringar i det HaV-utvecklade verktyget Strömmen.

Ny syn på vatten

40 procent av jordens befolkning känner av vattenbristen. Nu drar EU igång en kampanj – Ny syn på vatten – för att...