De 1 dec 2021 hölls ett möte inom Vormbäcksgruppen med nedanstående mötespunkter. Se bifogade protokoll för mer information och analysresultat.

– Nytt inom vattenförvaltning, Hans-Erik Johansson och Johan Fahlman, Lst

– Biologiska undersökningar i Hornträsket och Vormbäcken redovisning av undersökningar från 2020. Nytt om Kristinebergsgruvan. Anton Lundqvist,

– Boliden.Rävlidmyrgruvan, vilka åtgärder har gjorts och vilka åtgärder planeras framåt i tiden. Boliden. Andreas Vallmark, Boliden.

– Elfisken Lidsbäcken samt Vormbäcken. Aktiviteter efter Vindelälven bl a romutsättning Vindelälvens sidovattendrag. Daniel Holmqvist, Vindelälvens Fiskeråd.

Övriga frågor