De flesta större sjöar i Norrlands inland är reglerade sjöar eller kraftverksmagasin. De är avgörande för Sveriges elproduktion, men också kraftigt påverkade av vattenkraften. I ett nytt forskningsprojekt ska nu forskare från Sveriges lantbruksuniversitet studera långtidseffekterna av vattenkraftsregleringen, och identifiera åtgärder som kan mildra dess negativa effekter.

– Vi vet att vattenregleringen kraftigt påverkar ekosystemen i sjöarna. De annars mycket produktiva bottnarna och stränderna eroderas och vattenväxter dör, säger Johan Östergren som är forskare vid institutionen för akvatiska resurser på SLU och leder projektet.  

Mellan 1950-1960 samt 1976-1985 bedrevs en omfattande forskning på hur vattenkraftsregleringen påverkade miljön, fisk och smådjur som fisken äter (näringsdjur). Sedan dess har lite gjorts på området, och framför allt saknas kunskap om vilka miljöförbättrande åtgärder som kan vara lämpliga i kraftigt reglerade sjöar.

– Det är första gången på 40 år som dessa miljöer är i så stort fokus igen. De åtgärder som genomfördes då var främst utsättningar av fisk och nya näringsdjur. Nu vill vi bredda perspektiven och undersöka de långsiktiga effekterna av regleringen men även av tidigare utförda åtgärder på fisk, bottenfauna och vattenväxter, säger Johan Östergren.

https://www.slu.se/ew-nyheter/2024/5/efter-40-ar-ny-forskning-om-vattenkraftens-paverkan-pa-reglerade-sjoar