Den 31 maj publicerade det internationella havsforskningsrådet (ICES) sin vetenskapliga rådgivning för 2025 års fiskemöjligheter i Östersjön. Rådet rekommenderar ett fortsatt stopp för torskfiske i östra Östersjön. För sill/strömming är rådet från ICES att fisket kan öka i Egentliga Östersjön, medan skarpsillsfisket i hela Östersjön bör minska. För strömmingen i Bottniska viken kommer ICES att ge sina fångstråd först i september.

https://www.slu.se/ew-nyheter/2024/5/forskare-pa-slu-kommenterar-ices-rad-for-fisket-i-ostersjon