Vattenråd 10/11 har fått medel från Länsstyrelsen i Norrbotten för att genomföra en föreläsningsturne’ längs Ume/Vindelälven samt en gästföreläsning längs Öreälven.
Syftet är att tillsammans med lokala intrerssenter lyfta de framtida förutsättningarna för fisket med utgångspunkt från klimatförändringarnas effekt på fiske, fiskevård och fisketurism.
.
Kursen vänder sig i första hand till fiskevårdsområden, turistföretag inom friluftsliv och fiske, kommunpolitiker, tjänstepersoner, fiskeintresserad samt markägare.
Den kommer att genomföras under vår och höst 2024 och exakta datum kommer att kommuniceras inom kort.

Utförare: Vattenråd 10 och 11 (VRO10-11), Lycksele kommun, Vindelälvens Fiskeråd, Vindelälven-Juhttátahkka Biosfärområde samt föreningen Samverkan Umeälven.  

Kontaktpersoner:
Vindelälven: daniel.holmqvist@lycksele.se
Umeälven (samt Öre älv):asa.widen@slu.se