SVT 13 JULI 2021

De regler som gäller för varje svenskt vattenkraftverk ska omförhandlas enligt EU:s vattendirektiv. Nu befarar intresseorganisationer och folk som bor längs de stora reglerade vattendragen i Norrland att miljöanpassningen blir minimal.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/han-fruktar-att-miljoanpassningen-blir-en-flopp