Vilka effekter har dammar på erosion och stabilitet? Vilken betydelse har de för den biologiska mångfalden? Det här är några av de frågor som får svar i en sammanställning av aktuell kunskap om vattenkraftsdammar och andra dammars för- och nackdelar för naturvård och biologisk mångfald.

https://www.havochvatten.se/arkiv/aktuellt/2021-10-01-samlar-kunskap-om-dammar.html