Läs rapporten här eller nedan.

mi1301_2018a01_br_mi71br1902

Rapporten publicerades den 15 januari, 2020, på Vattenmyndighetens hemsida: https://www.vattenmyndigheterna.se/nyheter/2020-01-15-ny-rapport-om-vattendistriktens-ekonomiska-strukturer-och-miljopaverkan-2018.html