Den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP) innebär att vattenkraften ska få moderna miljövillkor. Omprövningarna ska ske i grupper som utgår från avrinningsområden och genomföras under en tjugoårsperiod. Ljungan är en utbyggd Norrlandsälv som kommer tidigt i tidsplanen och därför lämplig för ett pilotprojekt.
https://www.vattenmyndigheterna.se/om-vattenmyndigheterna/nyheter-och-press/nyheter/2020-03-09-ljungan-i-pilotprojekt-for-miljoanpassad-vattenkraft.html