Att införliva lokala intressen i NAP-arbetet, Jan Åberg, Mellanbygdens Vattenråd, VRO 9