En kraftproducents erfarenhet av NAP-arbetet, Sandra Åström, Skellefteåkraft