Regeringen har idag gett Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten i uppdrag att revidera den nationella förvaltningsplanen för storskarv. Myndigheterna ska även sammanställa kunskap om storskarvens effekter på fiskbestånden och genomföra predation- och födosöksstudier som ger stöd åt en ekosystembaserad förvaltning (artikel: FishEco).