En ny nationell strategi ska öka förutsättningarna för att reglerna i miljöbalken följs. Strategin har tagits fram i samverkan mellan Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Havs-och vattenmyndigheten och finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats från och med idag den 1 oktober. Syftet med strategin är en miljöbalkstillsyn som är mer enhetlig, fokuserar på de största miljö- och hälsoproblemen och blir lättare att planera och följa upp.

https://www.havochvatten.se/arkiv/aktuellt/2021-10-01-nu-finns-en-nationell-strategi-for-tillsyn-enligt-miljobalken.html