40 procent av jordens befolkning känner av vattenbristen. Nu drar EU igång en kampanj – Ny syn på vatten – för att få oss alla att förstå vattnets värde. HaV medverkar i kampanjen.

År 2019 stod närmare 30 procent av EU-området inför vattenbrist. Sedan 1970 har vi förlorat en tredjedel av våra ekosystem i sötvatten, sötvattenresurserna har minskat med 83 procent och våtmarker försvinner.

– Vi kan helt enkelt inte fortsätta i den här riktningen, säger Anna Ledin, generaldirektör för Havs- och vattenmyndigheten (HaV). Alla måste tänka om när det gäller hur vi värderar och tar hand om vår vattenresurs.

https://www.havochvatten.se/arkiv/aktuellt/2024-05-29-ny-syn-pa-vatten.html