SGU har tack vare regeringens grundvattensatsning 2018-2020 haft möjlighet att bygga ut och utveckla övervakningen av grundvattennivåer i Sverige. Utbyggnaden resulterade i fler än 270 nya stationer samt en automatisering av 190 tidigare manuella stationer. SGUs grundvattennät omfattar därför nu drygt 580 nivåstationer.

I samband med denna satsning har SGU också gjort en omfattande uppdatering av de karttjänster som visar grundvattennivåer. Nu lanseras två nya kartvisare med uppdaterade diagramfunktioner för den som vill ha information om grundvattennivåer för en mätstation eller plats.

https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/matstationer/

https://www.sgu.se/grundvatten/grundvattennivaer/berakningsmodell/