Klimatförändringar förväntas ge högre havsnivåer som ökar kustens påverkan av extrema väderhändelser. För att underlätta klimatanpassning längs kusterna har SGU utvecklat ett stödverktyg som visar hur kustnära sediment eroderas, transporteras och avsätts.
https://www.sgu.se/om-sgu/nyheter/2020/mars/nya-verktyg-mot-stranderosion/