Ett nytt verktyg gör det nu möjligt att undersöka var en anlagd våtmark bör placeras för att optimera dess utjämnande effekt på vattenflöden – och därigenom minska risken för översvämningar och vattenbrist.

https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/nytt-verktyg-visar-anlagda-vatmarkers-paverkan-pa-vattenfloden-1.204012