Åtgärdsprogrammet prövas av regeringen, men under tiden arbetar Vattenmyndigheterna vidare med utvärdering och planering. Även om allting har blivit fördröjt så finns det mycket att förbereda.- Vi utvärderar den här sexårscykeln och funderar på hur vi ska göra nästa cykel än bättre med både bättre underlag per vattenförekomst och ett bättre åtgärdsprogram, säger Niklas Holmgren, samordnare för åtgärdsprogrammet mellan de fem vattenmyndigheterna.

Läs mer: https://www.vattenmyndigheterna.se/om-vattenmyndigheterna/nyheter-och-press/nyheter/2022-03-07-planering-infor-nasta-sexarscykel.html