Regeringen har nu beslutat om att förlänga pausen av omprövningen av vattenkraften till den 1 juli 2025. Den uppdaterade tidsplanen för nationella planen går att läsa i förordning om ändring i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter, publicerad 2024-05-25.

Ändringen innebär att de prövningsgrupper som enligt tidigare bestämmelse skulle lämnat in en ansökan till domstol senast den 1 juni 2024 i stället ska ge in en ansökan senast den 1 juli 2025, dvs 13 månader senare. Tidpunkten för övriga prövningsgrupper att ge in en ansökan flyttas fram ett år. Exempelvis ska de prövningsgrupper som enligt tidigare bestämmelser skulle ge in ansökan senast den 1 september 2024, i stället ge in ansökan senast den 1 september 2025. 

Frågor: info@vattenkraftensmiljofond.se.