Nu pågår vattenmyndigheternas samråd om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021–2027. Under samrådet bjuder vi in till ett möte om jord- och skogsbrukets påverkan på vår vattenmiljö.

Start 13.00
Introduktion till samrådet

  • Vad handlar samrådet om?
  • Möjligheter till påverkan

Vad finns i databasen VISS?

  • Så hittar du information om ditt lokala vatten

Åtgärder för vatten i skogsbruket

Åtgärder för vatten i jordbruket

PAUS

Välkommen att ställa dina frågor om åtgärder för vatten i jord- och skogsbruk

Exempel på lokala åtgärder med LOVA-finansiering

Hur jobbar ett vattenråd?

Vilka är de största utmaningarna inom jord- och skogsbruk med hänsyn till vattenkvalitet?

Så här lämnar du synpunkter i samrådet

Avslut 16.00

Anmälan:

https://www.vattenmyndigheterna.se/kalenderhandelser/2021-01-12-samradsmote-bottenhavets-vattendistrikt—tema-jord–och-skogsbruk.html