Mellan 1 mars och 30 april 2021 pågår ett samråd om vatten som är påverkade av vattenkraftsanläggningar och som kommer att miljöprövas 2022–2024. Samrådet gäller vattenmyndigheternas förslag till uppdaterade miljökvalitetsnormer (MKN). Bakgrunden är den omprövning av moderna miljövillkor som ska ske enligt den nationella planen för omprövning av vattenkraft (NAP).

I Bottenhavets och Bottenvikens vattendistrikt finns en stor del av Sveriges vattenkraft och även många av de vatten som ska omprövas 2022–2024. Vi bjuder därför in till ett distriktsanpassat samrådsmöte.

På detta möte kommer vi att beskriva arbetsmetodik för framtagning av MKN för vattenkraftspåverkade vatten (2022-24) och kopplingen till NAP-processen.

Om antalet anmälda till mötet överskrider 200 personer förbehåller sig vattenmyndigheterna rätten att begränsa antalet deltagare.
Gratis deltagande – Skype
Sista anmälningsdag: 2021-03-26

Länk till anmälan (scrolla längst ner på sidan du kommer till):

https://www.vattenmyndigheterna.se/kalenderhandelser/2021-02-16-samradsmote-bottenhavets-och-bottenvikens-vattendistrikt—-vatten-med-paverkan-fran-vattenkraft.html