Samrådsyttrande-från-Ume-Vindelälvens-vattenråd-2009-06-26-