Länsstyrelserna i Västerbotten och Norrbotten anordnar tillsammans med Umeå och Skellefteå kommun, Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt och Mellanbygdens vattenråd ett seminarium som riktar sig till dig som kommer i kontakt med övergödningsfrågor via kommun, vattenråd och länsstyrelse, eller andra lokala vattengrupper i Bottenvikens vattendistrikt.

Under seminariet kommer vi att prata om bland annat dessa frågeställningar:

  • Vilken betydelse har läckage av fosfor från sediment för övergödningsproblematiken i Bottenvikens vattendistrikt?
  • Vilka verktyg finns tillgängliga för att bedöma vilka vatten som har problem med intern näringsbelastning?
  • Vilka åtgärder mot intern näringsbelastning kan vara aktuella i norra Sverige?

Program

8.50-9.00: Incheckning

9.00-9.20: Inledning

9.20-10.35: Kunskap om internbelastning i Bottenvikens vattendistrikt

10.15-10.30: Fikapaus

10.30-11.10: Hur påverkas nordliga sjöar av globala förändringar?

11.10-11.15: Bensträckare

11.15-11.55: Förhöjt fosforläckage från sediment – en del i en långsiktig och hållbar restaurering av sjöar

11.55-13.00: Lunch

13.00-13.15: Uppsamling och mentimeterfråga

13.15-14.25: Vilka åtgärder är möjliga och kostnadseffektiva för att minska internbelastning?

14.10-14.25: Fikapaus

14.25-15.15: Verktyg och riktlinjer

15.05-15.10: Bensträckare

15.10-15.40: Reflektion, frågor och avslutning

VAR: Digitalt via Skype

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 mar 2021

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/om-oss/kalender/kalenderhandelser—vasterbotten/2021-03-16-seminarium—internbelastning-av-fosfor-i-sjoar-i-norra-sverige.html