Här kommer en första inbjudan till två fältträffar i Sorsele i sommar inom projektet Grip on Life Det övergripande syftet med dessa träffar är att förbättra miljön och miljöhänsynen kring vattendrag och våtmarker inom och utom Natura 2000-områden genom att utbyta erfarenheter och kunskaper mellan varandra.
 
16 juni
Fältträff om målbilder och hänsyn mot vatten – troligtvis blir det en halv dag inne med föredrag och en halv dag ute i fält där vi åker ut och kikar och diskuterar runt konkreta exempel.
 
6 oktober
Fältträff om hyggesfritt skogsbruk – även här är tanken att vi ska ha en halv dag inne och en halv dag ute. Med träffen vill vi visa på hur man kan jobba med hyggesfritt skogsbruk mot känsliga vattendrag, men vi vill också diskutera för- och nackdelar samt effekten jämfört med vanligt trakthyggesbruk.
 
Målgrupp: Skogsägare samt skogs-/skötselchefer för Sveaskog, SCA och Norra. Även deltagare från andra organisationer kan komma att vara med på träffarna. Men mer info och program kommer längre fram!
 Läs mer på: www.skogsstyrelsen.se/griponlife