De gamla småskaliga kraftverken kan inte reglera vatten och därmed inte elnäten, deras produktionsbidrag är försumbart och elbidraget till södra Sverige är obetydligt, menar författarna till denna debattartikel; Christer Borg och Margaretha Svenning, Älvräddarna (Debattartikel-författarna svarar själv för åsikter och slutsatser)

Läs mer: https://www.landlantbruk.se/debatt/smaskaliga-kraftverks-bidrag-obetydligt/